Repertoar

TSS har opp i gjennom årene hatt et variert reportoar som spenner fra enkle drikke- og kjærlighetsviser, til seriøse verker av kjente komponister. Sentralt i TSS’ tilværelse står “miljøsangene” som fungerer som et slags stamreportoar. Obligatoriske her er drikkevisene “Helan”, “Halvan”, “Tersen” og “Kvarten” som avsynges hvor enn det spises og drikkes. Ellers består miljøsangene av kjærlighetsviser og folkesanger som “Til Østerland”, “Jag vet en deilig rosa” og andre. Studenterviser har også sin naturlige plass, som “Sjungom Studentens lyckliga dag”. Dessuten kommer vi ikke utenom noen av de norske mannskorklassikerne: “Olav Trygvason”, “Den norske sjømann”, “Brudefærden i Hardanger” m.fl.

Noen av disse sangene blir også benyttet til konsertbruk. Ellers har TSS tatt for seg i den seriøse mannskorlitteraturen. I de senere år har vi f.eks. fremført flere verker av Knut Nystedt, kanskje en av de største, norske korkomponistene som har levd. Knut Nystedt skrev på slutten av åttitallet flere verker til TSS, blant annet “Vägmerken” som finnes paa TSS’ eneste plateutgivelse, samt “Dansen i Trollberget”. For sin innsats for TSS ble Knut Nystedt i 1992 utnevnt til Ridder av Vrangstrupen, TSS’ orden. Av andre velrennomerte komponister i TSS-sammenheng kan vi nevne Edvard Grieg, Halfdan Kierulf, Hugo Alfvén, Terje Rypdal, Stephen Spender, Jean Sibelius, David Monrad Johansen, Anton Bruckner m.fl.

TSS har også en lang tradisjon for å fremføre verker sammen med andre ensembler, i første rekke Trondhjems Kvinnelige Studentersangforening, TKS og Studentersamfundets Symfoniorkester. Av større verker kan nevnes: Verdis “Te Deum”, Dvoraks “Requiem”, Nystedts “Eit norsk Te Deum” og ikke minst Orffs “Carmina Burana”, som ble fremført våren 1996. Korene og orkesteret har de siste årene etablert en tradisjon med å holde en promenadekonsert til åpningen av StudenterUKA i Trondhjem annenhver høst. Ved disse konsertene har Studentersamfundets Symfoniorkester, TKS og TSS i en årrekke framført både klassiske verk, musikal-stykker, kjente låter innenfor populærmusikkens vidstrakte banker, og ikke minst flere medleyer fra noen av de største filmsuksessene som finnes.