Drift

Det øverste organet i TSS er generalforsamlingen. Generalforamlingen velger et styre, som står for TSS’ daglige drift, og et musikkråd, som står for TSS’ musikalse profil. Dirigenten er ansatt av styret. Nett-gruppa består av en blanding av nye og gamle medlemmer av TSS.