Dirigenten

Dirigent Håkon Teigen Lund

Dirigent for TSS er Håkon Teigen Lund.

Håkon har vært korist i Trondhjems Studentersangforening siden høsten 2010, og har dermed lang fartstid i koret. Tidligere har han vært både formann og musikkrådsformann i koret, og han er kommandør av Vrangstrupen – TSS’ egen ridderorden. Han er utdannet sivilingeniør ved NTNU innenfor teknisk kybernetikk.

Håkon Teigen Lund har lang og god erfaring med studentkormiljøet i Trondheim, og han har skrevet et utall forskjellige arrangementer både for mannskor, damekor og blandakor. Håkon har direksjonserfaring gjennom tidligere verv som visedirigent for TSS, men også som dirigent for linjeforeningskor ved Gløshaugen og for Knauskoret i 2016 og 2017.