Om Trondhjems Studentersangforening

Trondhjems Studentersangforening ble stiftet for å “fremme mannssang og kameratskap mellom mannlige akademikere i Trondhjem”, og begge deler av formålsparagrafen har alltid blitt sterkt vektlagt.

Trondhjems Studentersangforening ble stiftet 18. oktober 1910, like etter at de første studentene hadde begynt på den nye høgskolen (NTH). I miljøet rundt Studentersamfundet i Trondhjem regnes Trondhjems Studentersangforening som den nest eldste foreningen etter Studenteramfundet selv, som ifølge historien ble stiftet atten dager før. Senere samme høst ble Studentersamfundets Interne Teater og Studentersamfundets Orkester stiftet.

Koret er i dag Trondheims største mannskor. Hovedtyngden utgjøres av studenter fra universitets- og høgskolemiljøet i byen (NTNU og HiST), men en håndfull eldre akademikere holder fortsatt stand og sikrer kontinuiteten.

Bak navnet Trondhjems Studentersangforening skjuler det seg ikke bare ett kor. Hvem har ikke hørt kjenningsmelodien “Ur vägen”, eller parodien “Brede seil” – som i dag fremføres av Pirum, et av korets aktive underbruk. Sammen med Trondhjems Kvinnelige Studentersangforening har koret også en blandet gruppe – Knauskoret.