Hvordan bli medlem?

Opptak i TSS avholdes normalt én gang i året, etter studiestart i august. Ta gjerne kontakt for mer informasjon, eller følg oss på Facebook. Ved opptak vil alle som søker komme inn til et lite intervju og en aldri så liten sangprøve. Du kan med fordel forberede deg på å synge en selvvalgt liten sang, men det er ikke behøvelig å synge noe avansert. “Bæ, bæ lille lam” og “Alle fugler små de er” er mer enn gode nok sanger til dette.

TSS\’ promo-video

Det er absolutt ingen krav til at du har sunget før – en stor del av korets nåværende medlemmer har faktisk ikke bakgrunn fra annet enn sang i dusjen. Det viktigste er at du liker å synge.

De som kommer inn i TSS og har ønske om å synge enda mer, kan senere søke om opptak i enten mannskoret Pirum eller blandakoret Knauskoret. Begge småkorene har egne opptak før jul.